8 februari 2017

Peter Schwabe wint Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2017

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2017 gaat naar Dr. Peter Schwabe, onderzoeker aan de Radboud Universiteit voor zijn onderzoek naar algoritmes voor cryptografie en cryptoanalyse. Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden, dat vrij ingezet mag worden door de winnaar ter versterking van zijn of haar onderzoek.

Voor de 2017 Prijs waren vijf kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen. Uit de kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit Prof. dr. J.N. Kok (Universiteit Leiden), Prof. dr. ir. M.R. van Steen (Universiteit Twente) en Prof. dr. L.C. Verbrugge (Rijksuniversiteit Groningen) Peter Schwabe als een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2017.  De jury roemt Schwabe om zijn wetenschappelijke prestaties en zijn inspanning om de resultaten van zijn onderzoek toepasbaar te maken in breed beschikbare applicaties. Dit tezamen met de hoge maatschappelijke relevantie van zijn onderzoek heeft de jury tot haar selectie doen besluiten.

 

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT.  De prijs wordt beschikbaar gesteld door het ICT-onderzoek platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO via de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Naast het eerder genoemde prijzengeld dat beschikbaar gesteld wordt aan de winnaar van de prijs zal de winnaar betrokken worden bij een door NWO uit te brengen poster met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan, ter verspreiding op scholen en andere kennisinstellingen. 
Op ICT.OPEN 2017, wat plaats zal vinden op 21 en 22 maart 2017 in Amersfoort zal Schwabe zijn prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen.

 

Over Peter Schwabe

Peter Schwabe (1981), Radboud Universiteit - Digital Security Group werkt op het gebied van ontwerpen en optimaliseren van algoritmes voor cryptografie en cryptoanalyse. Zijn wetenschappelijke onderzoek wordt internationaal als baanbrekend  gezien, en hij heeft hiervoor samen met een drietal collega wetenschappers in 2016 de Internet Defence Prize ontvangen.

 

Over KHMW

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd opgericht in 1752 en heeft als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en wetenschappelijke conferenties. De Hollandsche Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon Huis in Haarlem.

 

Over IPN

IPN is een landelijk platform voor het Nederlands ICT-onderzoeksveld en fungeert als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. IPN geeft de ICT in Nederland als wetenschappelijke discipline een sterkere positie en maakt haar meer zichtbaar.

 

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven.

 

Contactinformatie:

NWO: Joep van Wijk, beleidsmedewerker, 070-3494459, j.vanwijk@nwo.nl
Radboud Universiteit: Dr. L. Batina, +31-24-3652076, lejla@cs.ru.nllejla@cs.ru.nllejla@cs.ru.nl